Bezpieczeństwo energetyczne a import surowców

Bezpieczeństwo energetyczne jest fundamentalnym celem działań politycznych i gospodarczych we współczesnej Polsce. Zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego jest bardzo szerokie i złożone, obejmuje wiele działań i jest mierzona na wiele różnych sposobów. Na początek...

Bezpieczeństwo energetyczne w UE

 W Unii Europejskiej niezwykle duży nacisk w ostatnich latach położony jest na wszystkie kwestie, które związane są z bezpieczeństwem energetycznym państw członkowskich i całej Europy. Nie dziwi to z całą pewnością, ponieważ bezpieczeństwo energetyczne to ważne...

Magazynowanie zasobów energetycznych a bezpieczeństwo energetyczne

Warto zauważyć, że bezpieczeństwo energetyczne uzależnione jest, poza kwestiami związanymi z dywersyfikacją źródeł energii, czy też procentowym udziałem źródeł energii także z kwestiami, które mają związek z jej magazynowaniem. Dlatego też, większość państw świata...