Bezpieczeństwo energetyczne jest fundamentalnym celem działań politycznych i gospodarczych we współczesnej Polsce. Zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego jest bardzo szerokie i złożone, obejmuje wiele działań i jest mierzona na wiele różnych sposobów. Na początek jednak warto przybliżyć, czym jest owo bezpieczeństwo energetyczne i w jakich sytuacjach uznaje się, iż zostało ono zapewnione. Otóż bezpieczeństwo energetyczne jest zapewnione wówczas, kiedy zapotrzebowanie odbiorców na energię oraz na surowce służące do jej produkcji jest w pełni zaspokojone, nie tylko w czasie teraźniejszym, ale również w nieodległej przyszłości.

Jak już wspominano, aby uzyskać ten cel podejmuje się szereg różnych działań, takich jak utrzymywanie poprawnych stosunków z samymi dostawcami, dywersyfikacja źródeł, magazynowanie surowców, wprowadzenie polityki racjonalnego zużycia energii i tym podobne działania, które mają zapewnić państwu i odbiorcom bezpieczeństwo energetyczne. A te jest szczególnie ważne we współczesnym świecie, bo i sama energetyka odgrywa fundamentalną rolę- napędza wiele innych dziedzin obecnego świata, stymuluje rozwój gospodarczy i znacząco wpływa na codzienne życie jednostki. W takich warunkach nie sposób bagatelizować tak istotnego celu, jakim jest właśnie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, czyli zapewnienie ciągłej dostawy surowców takich, jak na przykład gaz ziemny czy ropa naftowa.

Najwygodniejszą sytuacją jest korzystanie z krajowych źródeł i pokładów surowców- taki stan rzeczy zapewnia względną niezależność i suwerenność, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo energetyczne. Import surowców z innych krajów wiąże się z ryzykiem odcięcia dostawy czy wprowadzeniem niekorzystnych warunków tejże dostawy. Wymaga również dodatkowych działań, mających zapewnić odbiorcom bezpieczeństwo energetyczne. Polska do połowy lat 90. była w tej korzystnej sytuacji, iż krajowe źródła okazywały się wystarczającymi na pokrycie zapotrzebowania energetycznego. Jednak po roku 1996 coraz większy udział w zaspokajaniu zapotrzebowania miały surowce importowane, o uczyniło nasz kraj w pewnym stopniu zależnym od innych krajów, a konkretnie od samych dostawców. Jest to bardzo niekorzystna dla Polski tendencja, zwłaszcza, że jeszcze nie tak dawno temu nasz kraj był samowystarczalny pod względem zaopatrzenia w surowce energetyczne. Przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości wskaźnik importowanych surowców energetycznych wzrośnie jeszcze bardziej, co zaś przełoży się na jeszcze większe uzależnienie Polski od innych krajów.