W Unii Europejskiej niezwykle duży nacisk w ostatnich latach położony jest na wszystkie kwestie, które związane są z bezpieczeństwem energetycznym państw członkowskich i całej Europy. Nie dziwi to z całą pewnością, ponieważ bezpieczeństwo energetyczne to ważne zagadnienie, które ma przełożenie nie tylko na nasz komfort, ale też ogólnie pojęte bezpieczeństwo i możliwość prowadzenia życia w sposób, do którego przywykliśmy. Gdyby bowiem któregoś dnia zabrakło prądu, lub też benzyny, czy też gazu i ropy naftowej, nasz świat zmieniłyby się zupełnie. Dlatego też, Unia Europejska powołała specjalne komórki, które zajmują się wszelkiego rodzaju zagadnieniami, z którymi wiąże się bezpieczeństwo energetyczne. W konsekwencji, dziś bardzo duże środki inwestowane są na przykład w zagadnienia takie, jak energia odnawialna, a z drugiej strony myśli się również o większej dywersyfikacji źródeł energii w państwach członkowskich. To bowiem doprowadzi do zwiększenia komfortu pomimo faktu, iż wyczerpywanych źródeł energii ubywa nam i dalej jesteśmy w dużej mierze uzależnieni od krajów arabskich, a także Rosji, jak chodzi o te podstawowe produkty. To wszystko ma wpływ na bezpieczeństwo energetyczne państw.

W ramach programów operacyjnych, które promują między innymi różnego rodzaju innowacje, a także ochronę środowiska, Unia Europejska uruchomiła całą moc środków, które przekazane zostaną na wszelkiego rodzaju kwestie, które są powiązane bezpośrednio właśnie z nowoczesnymi i odnawialnymi źródłami energii. W praktyce oznacza to tyle, że chętnie rozwijana jest na przykład fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, czy też projekty związane z biomasą oraz biopaliwami, które może za jakiś czas zastąpią ropę w silnikach naszych aut. Prace w tym zakresie, choć wydają się nie mieć związku z kwestiami takimi, jak bezpieczeństwo energetyczne, są dla niego bardzo istotne. Im bardziej bowiem zwiększymy wykorzystanie tychże odnawialnych źródeł, tym większy potencjał stabilnej sytuacji i samowystarczalności w kolejnych latach.

Co roku powstają nowe sponsorowane w pełni, bądź dofinansowane projekty związane z przejściem na odnawialną energię – częściowo, bądź całkowicie. Możemy więc bez wahania powiedzieć, że UE idzie w tym aspekcie w bardzo dobrą stronę i warto na pewno cały ten potencjał wykorzystać. Choć bowiem teraz bezpieczeństwo energetyczne, bezpośrednio związane z zasobami energetycznymi nie jest zagrożone, to przyszłe pokolenia na pewno będą nam wdzięczne, jeśli zechcemy sobie z tą sytuacją w jakiś sposób poradzić, by zwiększyć ich komfort oraz poczucie stabilności w tym właśnie temacie.