Każdy kraj na świecie wymaga dużych inwestycji, które z jednej strony pozwalają na zapewnienie lepszego i bardziej komfortowego życia obywateli, a z drugiej strony zabezpieczają dany kraj przed różnymi niebezpieczeństwami jakie mogą pojawiać się na rynkach międzynarodowych. Z tego powodu większość krajów realizuje strategiczne inwestycje, które pozwalają na zabezpieczenie państwa w zakresie pozyskiwania energii. Duże inwestycje dotyczą również infrastruktury, która pozwala na zwiększenie jakości transportu, czy zmniejszenie jego kosztów. W ten sposób gospodarka staje się bardziej konkurencyjna, co może przynosić profity w przyszłości. W większości krajów, co do strategicznych inwestycji, jakie mają być realizowane przez władze państwa istnieje konsensów społeczny. Jest to istotne o tyle, że takie inwestycje bardzo często realizowane są przez wiele lat. W demokratycznych krajach jedną inwestycję muszą przeprowadzić rządy złożone z różnorodnych ugrupowań. Jeśli nie ma zgody, co do takich strategicznych inwestycji mogą one nie zostać dokończone przez kolejne ekipy.

Inwestycje na dużą skalą są realizowane przez rządy przede wszystkim ze względu na konieczność zainwestowania w takie strategiczne inwestycje bardzo dużych pieniędzy. Nie zawsze zbudowanie nowej elektrowni jest opłacalne. Wiele strategicznych inwestycji ma przynosić profity w bardzo odległej przyszłości. W takie inwestycje pieniędzy nie włożą prywatni inwestorzy. Wynika to przede wszystkim z bardzo długiego czasu po jakim z inwestycji nastąpi zwrot poniesionych kosztów. Wiele strategicznych  inwestycji ma przynieść korzyści obywatelom danego państwa. Takie inwestycje często nie mają charakteru biznesowego, czyli nie liczy się w nich jedynie zysk, ale znacznie ważniejsze jest spełnianie potrzeb społecznych.

Wiele dziedzin życia gospodarczego, dzięki dokonywaniu strategicznych inwestycji, państwo kontroluje również z powodu obaw przed powstaniem na rynku monopoli. Zagrożone są, szczególnie takie rynki na jakich koszty wejścia są bardzo duże. Na takich rynkach strategiczne inwestycje mogą być dokonywane tylko przez nieliczne podmioty jakie mogą sobie pozwolić na wydanie olbrzymich pieniędzy i długie czekanie na uzyskanie z nich zysków. Ograniczona liczba takich, dużych podmiotów gospodarczych sprawia, że władze wielu krajów wolą kontrolować newralgiczne dla danego państwa dziedziny życia. W ten sposób, poprzez strategiczne inwestycje, władze chcą między innymi spełniać potrzeby społeczne poprzez kierowanie pieniędzy z budżetu, czyli redystrybuowania pieniędzy w miejsca, gdzie istnieją największe potrzeby ze strony lokalnych społeczności, czy interesu całego państwa.