Lokata bankowa to porozumienie konsumenta z obiektem bankowym, z wykorzystaniem którego ten pierwszy deponuje temu drugiemu daną sumę finansową, zwracaną po określonym czasie wspólnie z odsetkami na ustalonych wpierw założeniach.

Pisząc przejrzyściej, jest to jeden z najłatwiejszych dziś konceptów na zaoszczędzenie pieniędzy, który na domiar znamionuje się niedużą kwotą minimalną do uruchomienia rachunku, zapewnieniem dochodu (w głównej mierze gdy rozpatrujemy lokaty z procentem stałym), a także brakiem wymagania posiadania rzetelnej wiedzy co do obecnej sytuacji rynkowej. Niestety jednak, nie jest to instrument finansowy doskonały, ponieważ powierzony kapitał będzie zamrożony, co nie pozwala na skorzystanie zeń w ciągu trwania umowy, przedterminowe wyjęcie zeń jakiejś kwoty jest związane ze stratą wszystkich odsetek, a pewność profitu traci na jego wysokości, przez co jest on niższy, niźli w sytuacji pozostałych form oszczędzania.

Pomijając natomiast, jaki ich typ najbardziej nam pasuje, za każdym razem trzeba też uwzględnić takie cechy jak okres ich zapadalności, osłona pieniędzy, częstość odkładania odsetek, oprocentowanie lokat, należności bankowe, czy podatek Belki. Aby wygodnie to wszystko zaś rozpatrzyć, praktycznym będzie zawodowy ranking lokat bankowych, czyli strona internetowa, która konfrontuje między sobą przed chwilą wymienione, lecz i sporo innych danych. Powinno się więc takowy dla siebie znaleźć, tym szczególniej że w Internecie jest ich niesłychanie dużo, pamiętając oczywiście o wymogu wytypowania tego, który znamionuje się oglądem najważniejszych banków w Polsce, częstymi uaktualnieniami oraz solidnością. Niekiedy bywa bowiem tak, iż niektóre ośrodki bankowe przeznaczają rankingi do kłamliwego prześcignięcia konkurentów, a nie zdający sobie z tego sprawy konsument daje się na ten nieczysty ruch nabrać i traci sposobność wytypowania lokaty naprawdę najlepszej.

Lokaty bankowe możemy podzielić na te z oprocentowaniem niezmiennym, o których piszemy u góry, a u których wartość przychodu nie zmienia się wraz z mijaniem czasu, ale i na takie jak lokata z oprocentowaniem ruchomym, która jest kontrastem tych pierwszych, bowiem wysokość jej odsetek jest uzależniona od stanu na rynku finansowym, jak lokaty www, czyli obsługiwane przez Internet i przeznaczone dla posiadaczy kont osobistych, jak lokaty strukturyzowane, które posiadają w sobie funkcję funduszy inwestycyjnych, a także jak masa innych, różniących się od siebie indywidualnymi cechami. Widzimy więc, że konsument sam może wytypować, jakie są dlań najlepsze lokaty, toż wskazanym jest poświęcić tę chwilę na zapoznanie propozycji.