Strony internetowe, na których użytkownik, oprócz klikania w kolejne linki, nic nie robi, już dawno odeszły do lamusa. Oczywiście, oprócz serwisów, które w statyczny sposób jedynie przekazują wiedzę, większość portali daje użytkownikom możliwość interaktywnego uczestniczenia w życiu strony, a także w udostępnianiu na serwisie własnych treści. Za aktywność internetową odpowiadają głównie aplikacje internetowe.

Czym są aplikacje internetowe

Na początku powiedzmy jednak, czym są aplikacje internetowe. Są to programy, które pracując na serwerze komunikują się z hostem użytkownika poprzez sieć komputerową. Potrzebna do tego jest przeglądarka internetowa (taka, jakiej używamy na co dzień korzystając z Internetu), w pracy natomiast pośredniczyć musi serwer www.

Do aplikacji internetowych należą sklepy internetowe, fora internetowe, zaawansowane funkcjonalnie portale, na których użytkownicy mają spore możliwości, a także systemy wspierające pracę i prowadzenie firm (warte zaznaczenia jest, że nie tylko firm prowadzonych online).

Intranet w firmie to też interaktywne strony

Niektóre aplikacje internetowe, takie jak np. Intranet używane są dziś praktycznie we wszystkich firmach. System charakteryzuje się tym, że jest zazwyczaj zamknięty dostępem dla pracowników danej firmy, organizacji. Dodatkowo, system ten posiada otwartą architekturę, dzięki czemu przystosowany jest na integrację z innymi systemami oraz możliwy do dopasowania w oparciu o potrzeby określonej firmy.

Organizuj pracę swoją i swoich pracowników

Dzięki Intranetowi łatwiejsza jest organizacja pracy ludzi danego przedsiębiorstwa. Swoje szerokie zastosowanie znajduje zarówno w dużych firmach (w których przepływ informacji pomiędzy pracownikami różnych działów jest utrudniony), jak i w mniejszych przedsiębiorstwach. W obu przypadkach cały kontakt pomiędzy przełożonymi i podwładnymi, wszystkie zlecane wzajemnie zadania, są jawne. Nie dochodzi do nieporozumień, jako że do wszystkich wysyłanych pomiędzy pracownikami, jako administratorzy systemu mamy bieżący wgląd (również tych starszych).

CRM coraz częściej dostępny przez strony internetowe

Kolejne aplikacje internetowe, o których warto powiedzieć to CRM (Customer Relationship Management) oraz CMS. CRM jest, jak już samo rozwinięcie skrótu wskazuje, systemem służącym do zarządzania relacjami z klientami firmy. Wspiera prowadzenie działań promocyjnych nakierowanych, również tych bezpośrednio na klienta. Zebrane w systemie informacje o stałych klientach, pozwalają na utrzymywanie bliskich relacji z kupującymi. Prowadząc sprzedaż nie pamiętamy zawsze całej historii kontaktu z klientem, a dzięki systemowi, który archiwizuje wcześniejsze składane przez klientów zamówienia, historię kontaktów z firmą, klient będzie czuł się wyjątkowy i doceniany (zapamiętany przez nas).

CMS serce nowoczesnych stron internetowych

Jeszcze inne aplikacje internetowe, które organizują naszą pracę to CMSy (systemy zarządzania treścią), systemy hurtowni, stanów magazynowych, itd. Mają przede wszystkim zaletę organizacyjną, ale także pomagają redukować koszty związane z komunikacją (odbywa się elektronicznie, a nie „papierowo”, czy telefonicznie, itp.), a także przekazywać wszystkie informacje w sposób, który na pozwala na dotarcie do zainteresowanego. Dzięki widocznej w systemie historii kontaktów łatwo pociągnąć do odpowiedzialności osobę, która na określonym etapie prac popełniła błąd. Pomaga to unikać wielu nieporozumień.

Na bazie:

[1]http://www.aptus.pl/www/aplikacje/

[2]http://www.aptus.pl/produkty/cms/