Drugimi także godnymi uwagi depozytami są z kolei konta oszczędnościowe (zwrócone do podmiotów fizycznych), których nadrzędne założenie stanowi gromadzenie i podwyższanie powierzonego nań kapitału za sprawą zmiennej stopy procentowej oraz możność rozporządzania nim w dowolnej chwili (i to bez zagrożenia straty otrzymanych dotychczas odsetek). Co też zaś nad wyraz interesujące, to dokładnie one są oznaczane mianem zamienników lokat terminowych, szczególnie właśnie z racji na ową uniwersalność w rozporządzaniu kapitałem.

Co to jest depozyt bankowy? Najstosowniej napisać, iż jest to inwestycja oparta na powierzeniu bankowi wskazanej kwoty finansowej, którą odbiera się po wskazanym czasie i na ustalonych warunkach, ale definicja ta jest dość orientacyjna, tym więcej że istnieje sporo typów owych depozytów, różniących się od siebie na wielu płaszczyznach.

Podsumowując zatem i uwzględniając, że przed momentem nadmienione to tylko najatrakcyjniejsze przykłady, współczesny klient bankowy ma nad wyraz duże możliwości w kwestii dysponowania i zwielokrotniania swego kapitału, wskutek czego naprawdę dobrze jest zeń robić pożytek, tym bardziej że posiadamy dojście do sieci www, a to właśnie przy jej użyciu tego rodzaju usługi są dziś uskuteczniane.

Jak podaje http://lokatybankoweporownanie.blogspot.com I tak oto najpowszechniejszymi zeń są konta osobiste, otaczane umową cywilnoprawną, która zobowiązuje bank do przechowywania środków finansowych klienta i finalizowania dlań generalnie pojętych rozliczeń finansowych (dbając przy tym o niezwłoczność tychże, odpowiadając za różnego typu szkody z przyczyny ich zaniedbań oraz powiadamiając interesanta o swych działaniach z wykorzystaniem wyciągu).

Skoro już jednak lokaty terminowe zawezwaliśmy, i je powinno się szczyptę objaśnić, tym szczególniej że są to trzecie z najbardziej wziętych depozytów bankowych w Polsce. Podobnie bowiem jak w przypadku wyżej napomkniętych, stanowią one porozumienie pomiędzy klientami, a bankami, która opiera się na przekazaniu tym drugim ustalonego funduszu tych pierwszych i wyciągnięciu go zeń po ustalonym czasie (wraz odsetkami), ale z tą różnicą, iż lokaty owy kapitał zamrażają, zatem nie możemy nim dysponować, a co więcej, wszystkie tego rodzaju próby mogą się zetknąć ze straceniem owych odsetek i ewentualnym opłacaniem zasadniczo pojmowanych kar pieniężnych.