Drugimi równie ważnymi depozytami są z kolei konta oszczędnościowe (zwrócone do osób fizycznych), których fundamentalne założenie stanowi przechowywanie i mnożenie powierzonego nań funduszu z wykorzystaniem zmiennej stopy procentowej oraz możność dysponowania nim w każdej chwili (i to bez ryzyka utraty pozyskanych dotychczas odsetek). Co też zaś nadzwyczaj interesujące, to dokładnie one są określane mianem następców lokat terminowych, głównie właśnie z uwagi na ową elastyczność w dysponowaniu kapitałem.

I tak oto najbardziej znanymi zeń są konta osobiste, obejmowane umową cywilnoprawną, która obliguje bank do składowania środków pieniężnych interesanta i przeprowadzania dlań generalnie rozumianych rozrachunków finansowych (troszcząc się przy tym o bezzwłoczność tychże, odpowiadając za różnorodnego rodzaju szkody z przyczyny ich zaniedbań oraz powiadamiając interesanta o swych działaniach za pośrednictwem wyciągu).

Czym jest depozyt bankowy? Najwłaściwiej rzec, iż jest to inwestycja oparta na powierzeniu obiektowi bankowemu określonej sumy finansowej, którą odzyskuje się po wskazanym czasie i na ustalonych warunkach, lecz definicja ta jest stosunkowo generalna, tym bardziej że istnieje parę rodzajów owych depozytów, odróżniających się od siebie w wielu sferach.

Kwitując więc i biorąc pod uwagę, że wyżej przytoczone to jedynie najatrakcyjniejsze przykłady, współczesny klient obiektów bankowych ma niezwykle duże sposobności w kwestii rozporządzania i pomnażania swego kapitału, skutkiem czego naprawdę wskazane jest zeń korzystać, tym więcej że mamy dojście do sieci internetowej, a to właśnie za jej pomocą tego typu usługi są aktualnie realizowane.

Skoro już jednak lokaty terminowe zawezwaliśmy, i je zaleca się trochę przybliżyć, tym bardziej że są to trzecie z najpowszechniejszych depozytów bankowych na świecie. Podobnie bowiem jak w przypadku przed chwilą przytoczonych, stanowią one umowę pomiędzy interesantami, a bankami, która jest oparta na przekazaniu tym drugim określonego funduszu tych pierwszych i wybraniu go zeń po konkretnym czasie (razem odsetkami), ale z tą odmiennością, iż lokaty owy fundusz paraliżują, zatem nie można nim rozporządzać, a mało tego, każde tego rodzaju próby mogą się spotkać z utraceniem owych odsetek i prawdopodobnym uiszczaniem ogólnie pojmowanych kar finansowych.