Nieistotne niemniej, jaki ich typ najbardziej nam trafia do gustu, zawsze należy też wziąć pod uwagę takie cechy jak okres ich zapadalności, osłona kapitału, częstość odkładania odsetek, oprocentowanie lokat, należności bankowe, czy podatek Belki. Aby komfortowo to wszystko zaś przebadać, przyda się profesjonalny ranking lokat, czyli witryna www, która porównuje między sobą wyżej wymienione, lecz i wiele innych wiadomości. Wskazane jest więc takowy dla siebie znaleźć, tym szczególniej że w sieci jest ich nad wyraz dużo, nie zapominając oczywiście o wymogu wytypowania tego, który wyszczególnia się oglądem najważniejszych banków w Polsce, częstymi aktualizacjami oraz solidnością. Nieraz bywa bowiem tak, iż niektóre ośrodki bankowe wykorzystują rankingi do fałszywego wyprzedzania konkurencji, a nieświadomy tego klient daje się na ten niemiły ruch nabrać i traci możliwość wytypowania lokaty faktycznie najlepszej.

Lokaty bankowe można podzielić na te z procentem nieruchomym, o których piszemy wcześniej, a u których wartość zarobku nie zmienia się wraz z mijaniem czasu, ale i na takie jak lokata z oprocentowaniem ruchomym, która jest kontrastem tych pierwszych, gdyż wysokość jej odsetek jest uzależniona od sytuacji na rynku finansowym, jak lokaty internetowe, czyli otwierane przez Internet i adresowane do posiadaczy kont osobistych, jak lokaty strukturyzowane, które posiadają w sobie funkcję funduszy inwestycyjnych, a także jak mrowie pozostałych, rozróżniających się od siebie poszczególnymi cechami. Widać więc, że konsument sam może wybrać, jakie są dlań najlepsze lokaty, toż pożądanym byłoby przeznaczyć tę chwilę na analizę ofert.

Lokata bankowa to porozumienie klienta z obiektem bankowym, z wykorzystaniem którego ten pierwszy powierza temu drugiemu konkretną sumę finansową, zwracaną po danym czasie wraz z odsetkami na ustalonych pierwej założeniach. Pisząc klarowniej, jest to jeden z najmniej skomplikowanych obecnie konceptów na odłożenie finansów, który ponadto wyszczególnia się niską kwotą minimalną do uruchomienia rachunku, pewnością zysku (w głównej mierze gdy rozeznajemy lokaty z procentem stałym), a także brakiem konieczności posiadania profesjonalnej wiedzy co do aktualnej sytuacji na rynkach. Niestety natomiast, nie jest to instrument finansowy idealny, ponieważ powierzony kapitał musi zostać zamrożony, co uniemożliwia korzystanie zeń w czasie trwania umowy, przedterminowe wybranie zeń jakiejś kwoty łączy się z utratą wszelkich odsetek, a pewność profitu traci na jego wielkości, przez co jest on niższy, niźli w sytuacji innych form oszczędzania.