I tak oto w pierwszym rzędzie, do najpopularniejszych inwestycji zaliczamy niewątpliwie lokaty bankowe, czyli porozumienia pomiędzy interesantami i bankami, na mocy których ci pierwsi pozyskują od tych drugich zwrot wyłożonego pierw kapitału (podniesionego o konkretną liczbę odsetek), a które typuje się głównie z uwagi na bezpieczeństwo, mały koszt początkowy, prostotę założenia, olbrzymi wachlarz ofert ze strony owych obiektów bankowych (pozwalający na dopasowanie lokaty pod kątem wszystkich personalnych oczekiwań), a także na brak potrzeby rozpatrywania sytuacji rynkowej czy potrzeby posiadania wszelkiej wiedzy inwestycyjnej.

Czym jest inwestowanie pieniędzy? Najsłuszniej stwierdzić, że jest to generalnie pojmowane działanie o charakterze aktywnym, którego założenie stanowi wywyższenie wartości zasobów określonego inwestora i otwarcie dlań absolutnie nowych perspektyw, ale którego realizacja łączy się też z niepewnością o stopniu adekwatnym do skali oraz typu samego przedsięwzięcia. Aby to jednak w pełni pojąć, wskazane jest przypatrzeć się najsłynniejszym inwestycjom, dzięki którym współczesne społeczeństwo mnoży swe finanse, tym więcej że większość zeń znamy z codzienności, nawet w przypadku nieświadomości odnośnie obcowania z tą dziedziną.

Skoro natomiast rozprawiamy o obligacjach, nie można nie zauważyć tu też akcji, które również stanowią uznane inwestycje finansowe, które są papierami wartościowymi potwierdzającymi udział w określonej spółce akcyjnej ze strony określonego akcjonariusza, i które selekcjonuje się ze względu na możność udziału w WZA, prawo do tak zwanej dywidendy (która uprawnia do zysku owej spółki), a także możność zdobywania następnych akcji. To niemniej nie wszystko, bowiem inwestowanie kapitału jest dziedziną nader ogólną i zagłębienie się weń potrzebuje od nas sumiennego jej zaznajomienia, wykraczającego poza rzeczone przed momentem metody, dlatego poleca się przeznaczyć nań nieco dłuższą chwilę.

Następne powszechne inwestycje to z kolei obligacje, czyli instrumenty finansowe (wypuszczane na przykład przez państwo), które bazują na zaciąganiu pożyczki u kupującego na ustalony czas (i zobowiązaniu się do jej spłacenia po jego upływie), a które wybiera się zważywszy na elastyczność (i to większą niźli w przypadku kredytu), długi okres zapadalności, łatwe procedury, korzyści o profilu reklamowym oraz nieduży koszt obsługiwania.