nad tłumaczem

Przestrzeń tłumaczeń kojarzy nam się najczęściej z wszelkiego rodzaju przekładami książek czy też translacjami filmów, zapominamy jednak o tym, ze tłumaczenia są równie ważne dla sfery biznesowej i przemysłowej, ponieważ to właśnie one są tymi, które najczęściej i najbardziej widocznie – w sposób jak najbardziej dosłowny – przekraczają granice.

Od momentu, kiedy ruchy globalizacyjne sprawiły, że ludzie zaczęli migrować i oczekiwać dostępu do jak największej części popularnych produktów, coraz więcej osób uznało, że warto zaryzykować i dystrybuować swoje wyroby poza granice własnego kraju starając się pozyskać sympatię zagranicznych kontrahentów oraz międzynarodowych konsumentów.

Właśnie dlatego coraz więcej biur zajmujących się profesjonalnym sporządzaniem przekładów, zaczęło zawężać pole swojego działania starając się stawiać na wąskie specjalizacje, dzięki którym jeszcze lepiej mogłyby służyć swoim odbiorcom. Dzisiaj już zdecydowaną większość tłumaczeń stanowią tłumaczenia specjalistyczne, w tym także przysięgłe i techniczne, dzięki czemu do naszych rąk mogą trafiać certyfikaty, atesty, instrukcje obsługi czy też specyfikacje maszyn i urządzeń elektrycznych, niezależnie od tego, w jak odległym kraju mieszka producent, który wyprodukował tego typu elementy.

Oczywiście tłumaczenia nie dotyczą tylko przekładów wprost, prezentowanych w formie papierowej czy też gotowego produkty. Na przykładzie biur, takich jak na przykład http://albicja.com.pl/, można zauważyć, że równie często jak w przypadku tłumaczeń pisemnych, profesjonalistom zlecane jest uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach, przetargach oraz prezentacjach produktów, przez co tłumacz staje się mediatorem i pośrednikiem pomiędzy dwiema biznesowymi stronami.

Tłumaczenia ustne są niezwykle ważną dziedziną translatorską, ponieważ umożliwia pełną i płynną komunikację, zapośredniczoną nie tylko przez klasyczny język potoczny, ale także przez słowniki branżowe, charakterystyczne dla bardzo wąskiego kręgu osób.