Przeglądając różne internetowe narzędzia ułatwiające dokonanie wyboru najodpowiedniejszej lokaty, takie jak porównywarki, kalkulatory czy rankingi lokat, można dojść do wniosku, że każda lokata stanowi najbezpieczniejszą, w stu procentach pewną formę inwestycji. I to prawda, ale tylko w przypadku wybranych rodzajów lokat, takich jak przede wszystkim standardowe terminowe lokaty bankowe.

Oba typy terminowych lokat bankowych, a więc zarówno krótko-, jak i długoterminowe lokaty przynoszą bowiem zawsze pewny zysk, który nie jest co prawda zbyt wielki – wynika bowiem jedynie z niezbyt wysokiego oprocentowania – ale za to nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Zakładając lokatę terminową, klient nie ryzykuje utraty całości ani nawet części ulokowanych na niej środków.

Bezpieczeństwo lokat nie jest jednak regułą i nie dotyczy wszystkich rodzajów tych produktów bankowych. Istnieją bowiem również lokaty stanowiące – podobnie zresztą jak większość innych inwestycji – rozwiązanie mogące przynieść znacznie większe zyski, ale za to kosztem znacznie większego ryzyka. Do takich potencjalnie znacznie bardziej rentownych, ale zarazem znacznie mniej bezpiecznych rodzajów lokat należą między innymi inwestycyjne lokaty bankowe. Czy są takie lokaty, na czym polega związane z nimi ryzyko i czy warto je podejmować?

Inwestycyjne lokaty bankowe to rozwiązanie dla osób, które nie obawiają się ryzyka lub mogą je podjąć w imię potencjalnie większych zysków. Tego rodzaju lokaty polegają na podziale środków klienta na dwie części – jedna jest lokowana na standardowej lokacie terminowej, a druga jest inwestowana przez bank na rynku giełdowym, surowcowym lub walutowym. Pierwsza część środków z takiej lokaty przyniesie więc klientowi pewny, gwarantowany zysk z oprocentowania, natomiast druga, inwestycyjna – przyniesie albo znacznie większy dochód, albo nie przyniesie go wcale. Inwestycja może nie tylko nie przynieść żadnego dochodu, ale wręcz przyczynić się do straty! Właśnie to należy więc brać pod uwagę przed dokonaniem wyboru lokaty inwestycyjnej.

Jeśli zatem nie chce się podejmować żadnego ryzyka, warto przejrzeć ranking lokat terminowych, które przynoszą niewielki, ale za to pewny i bezpieczny zysk, i spośród nich wybrać lokatę dla siebie.