Wierzyciele często stają przed dylematem, komu powierzyć odzyskiwanie swoich wymagalnych należności. Czy pójść standardową drogą polegającą na złożeniu w sądzie pozwu o zapłatę aby ostatecznie złożyć u komornika wniosek egzekucyjny, czy jednak zlecić odzyskiwanie długu firmie windykacyjnej. Niektórzy przymierzają się do windykacji we własnym zakresie.

Nie można jednoznacznie stwierdzić, która z wyżej wymienionych dróg jest najlepsza w każdej sytuacji, w każdym przypadku. Firma windykacyjna jako opcja windykacji długu polecana jest szczególnie tym wierzycielom, którzy nie mogą długo czekać na odzyskanie pieniędzy. Firmy windykacyjne stosunkowo często szybko załatwiają sprawę, skutecznie odzyskując długi w ciągu pierwszych dni lub tygodni po przyjęciu zlecenia windykacji. Jednak w wielu przypadkach taka szybka windykacja nie jest możliwa; firmy windykacyjne też często zmuszone są kierować sprawę do sądu po nakaz zapłaty a później do komornika.  Ponadto, firma windykacyjna nie może obciążać dłużnika jej wynagrodzeniem z tytułu windykacji (chyba że chodzi o koszty procesowe i wydatki w komorniczym postępowaniu egzekucyjnym). Koszty wynagrodzenia firmy windykacyjnej poniesie wiec wierzyciel. Może uniknąć on tych kosztów, od razu wybierając drogę sądową i komorniczą, bez korzystania z usług firmy windykacyjnej.

Jeżeli wierzyciel skorzysta z usług prawnika, który w jego imieniu wniesie pozew o zapłatę, to poniesie nieraz niemałe koszty zastępstwa procesowego, ale te w przypadku uzyskania tytułu wykonawczego będą ujęte  w nim i wierzyciel ma prawo odzyskać je od dłużnika, jeżeli dłużnik okaże się ściągalny w postępowaniu egzekucyjnym. Procedura uzyskiwania tytułu wykonawczego oraz postępowanie egzekucyjne mogą jednak trwać bardzo długo (tym bardziej, że dłużnicy często odwołują się od nakazu zapłaty, z zamiarem przeciągania postępowania sądowego) , ale często nie ma innego wyjścia.

szczególnie w prostych sprawach o zapłatę, haj na przykład przy pożyczce potwierdzonej pisemna umową wraz z potwierdzeniem przekazania pożyczkobiorcy sumy pożyczki, wierzyciel może bez problemów samodzielnie złożyć skutecznie pozew o zapłatę i uzyskać prawomocny nakaz zapłaty albo wyrok. Również napisanie wniosku egzekucyjnego do komornika nie jest trudnym zadaniem; wniosek (podobnie jak pozew) można wysłać pocztą poleconą, nie trzeba fatygować się do komornika.