Reasumując zatem i nie zapominając, że współczesny interesant bankowy ma bardzo duże możności w kwestii rozporządzania i zwielokrotniania swego funduszu, w następstwie czego naprawdę dobrze jest zeń robić pożytek, tym więcej że mamy dostęp do sieci internetowej, a to dokładnie przy jej użyciu tego rodzaju usługi są teraz wykonywane.

Co to jest depozyt bankowy? Najłatwiej napisać, iż jest to inwestycja opierająca się na powierzeniu obiektowi bankowemu ustalonej kwoty finansowej, którą odbiera się po ustalonym czasie i na ustalonych warunkach, ale definicja ta jest stosunkowo orientacyjna, tym bardziej że istnieje sporo rodzajów owych depozytów, odróżniających się od siebie na wielu płaszczyznach.

Drugimi równie wartymi uwagi depozytami są natomiast konta oszczędnościowe (skierowane do osób fizycznych), których kluczowe założenie stanowi kumulowanie i podwyższanie powierzonego nań funduszu za sprawą niestałej stopy procentowej oraz sposobność rozporządzania nim w każdej chwili (i to bez zagrożenia straty pozyskanych dotychczas odsetek). Co też zaś nad wyraz frapujące, to dokładnie one są określane mianem zamienników lokat terminowych, nade wszystko właśnie zważywszy na ową elastyczność w rozporządzaniu kapitałem.

I tak oto najbardziej znanymi zeń są konta osobiste, obejmowane umową cywilnoprawną, która zobowiązuje bank do przechowywania środków pieniężnych interesanta i realizowania dlań generalnie pojętych rozliczeń finansowych (zabiegając przy tym o bezzwłoczność tychże, odpowiadając za różnorakiego typu szkody z powodu ich zaniedbań oraz powiadamiając klienta o swych działaniach przy użyciu wyciągu).

Skoro już jednak lokaty terminowe przywołaliśmy, i je dobrze jest szczyptę przybliżyć, tym szczególniej że są to trzecie z najsłynniejszych depozytów bankowych w Polsce. Podobnie bowiem jak w sytuacji przed momentem przedstawionych, stanowią one umowę pomiędzy interesantami, a bankami, która jest oparta na przekazaniu tym drugim ustalonego funduszu tych pierwszych i wybraniu go zeń po wskazanym czasie (razem odsetkami), ale z tą odmiennością, iż lokaty owy kapitał paraliżują, więc nie można nim rozporządzać, a mało tego, wszelkie tego rodzaju próby mogą się zetknąć z utraceniem owych odsetek i przypuszczalnym opłacaniem zasadniczo pojmowanych kar pieniężnych.