Lokaty bankowe są najczęściej wybieraną formą inwestowania w Polsce. Ich popularność nie osłabła nawet w obliczu dużych spadków stóp procentowych, które spowodowały, że realne oprocentowanie lokat jest wręcz kuriozalne. Obecnie zyski osiągane na lokatach są tak niskie, że trudno mówić o jakiejkolwiek ich rentowności.

Najlepsze lokaty oferują obecnie oprocentowanie na poziomie 4 procent w skali roku. Zyski takie można osiągać jednak jedynie na produktach krótkoterminowych – najczęściej okres ich obowiązywania nie przekracza 3 miesięcy. Warto podkreślić, że jeszcze 2-3 lata temu oprocentowanie lokat bankowych wynosiło nawet 8-9 procent w skali roku. Stopy procentowe były wtedy jednak na prawie dwukrotnie wyższym poziomie niż obecnie. Ponadto dostępne były również lokaty wolne od tzw. podatku Belki – dziś lokaty tego typu nie istnieją.

Oprocentowanie lokat składa się z aktualnej wysokości stóp procentowych oraz z marży banku. Stopy procentowe są obecnie na rekordowo niskim poziomie 2,5 procent, co nie może pozostać bez znaczenia dla zysków osiąganych na depozytach bankowych. Marża banku jest kwestią indywidualną dla każdej placówki i może być dowolnej wysokości, jednak praktyka pokazuje, że zazwyczaj instytucje finansowe oferują marżę na niezbyt wysokim, zbliżonym do siebie poziomie. Należy pamiętać, że powyższe czynniki dotyczą nominalnego oprocentowania lokat. Dla inwestorów ważniejsza jest jednak wysokość realnego oprocentowania. Realne oprocentowanie lokat, które można sprawdzić na oprocentowanieofert.pl, oblicza się poprzez odjęcie od uzyskanych na lokacie odsetek wysokości podatku od zysków kapitałowych – jego stawka wynosi 19 procent. Oznacza to, że jeśli zgodnie z oprocentowaniem nominalnym zarobimy 50 złotych, będziemy musieli od nich odliczyć 9,5 zł – nasz zysk wyniesie więc 41,50 złotych.

Nawet, gdy lokaty bankowe nie oferują nam wysokich zysków, warto z nich korzystać, gdyż mogą nas ustrzec przed wydaniem oszczędności na niepotrzebne nam rzeczy. Lokaty należy więc rozpatrywać nie tylko pod kątem możliwych zarobków, ale również pod względem dobrego zabezpieczenia kapitału. Jest to szczególnie ważne dla osób mających problemy z dyscyplinowaniem swoich wydatków oraz robiących zakupy pod wpływem emocji. W przypadku osób takich nie sprawdzają się bowiem nawet konta oszczędnościowe, które oferują dość swobodny dostęp do gotówki.