Podatek od przychodów giełdowych uiści obywatel, jeżeli w roku podlegającym rozliczeniu uzyskał profit na giełdzie. W obecnym roku zapłacimy podatek urzędowi skarbowemu, w sytuacji gdy w ostatnim okresie podatkowym zajmowaliśmy się obrotem akcjami albo zbyliśmy swoje udziały w przedsiębiorstwach. Razem z odpowiednią kwotą, do organu skarbowego musimy zamieścić odpowiednio uzupełniony druk PIT-38.

Do kiedy musimy wypełnić deklarację?

Arkusz skarbowy musimy wypełnić w każdej sytuacji, w której musimy dokonać odprowadzenia należności od transakcji giełdowych. Zobowiązanie podatkowe może zaistnieć podczas prowadzenia transakcji odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, sprzedaży krótkiej oraz udziałów w przedsiębiorstwach. Zeznanie powinniśmy złożyć również w sytuacjach uzyskania udziałów lub wkładów w przedsiębiorstwach lub stowarzyszeniach spółdzielczych w zamian za wkład niepieniężny.

Druk PIT-8C- wymagany

Zeznanie PIT-38 wypełnia się na podstawie informacji oferowanych przez maklera, w jakim mamy nasz rachunek giełdowy. Druk, który otrzymaliśmy, czyli PIT 8C, stanowi tylko podstawę do wyliczeń i wykazywania informacji, które powinniśmy zamieścić w istotnym formularzu podatkowym. Trzeba wiedzieć, iż otrzymanym danym nie możemy całkowicie wierzyć, niezbędna staje się ich ocena pod względem zgodności z rzeczywistością. Zwłaszcza w sytuacjach modyfikacji konta giełdowego w trakcie roku lub też jeżeli korzystamy z usług więcej niż jednego biura maklerskiego, niezbędne okaże się dokonywanie obliczeń. Wysokość wyliczanej należności wynosi 19 procent i wylicza się ją na podstawie uzyskanego dochodu.

Podatek giełdowy, to zobowiązanie, odprowadzane Urzędowi Skarbowemu przez jednostki uzyskujące dochód na rynkach finansowych – jego wysokość równa się 19 %. Razem z należnością do Urzędu Skarbowego należy przynieść uzupełniony druk PIT-38. Gdy nie mamy ochoty wykonywać tego indywidualnie – złóżmy go przez Internet, co w dużym stopniu uchroni nas przed traceniem wielu godzin.

Zeznanie PIT 38 w kilka chwil

By rozliczyć się z fiskusem online, trzeba uzyskać formularz w wersji interaktywnej. Musi on być dostosowany do uzupełnienia z wykorzystaniem komputera. W celu jego uzupełnienia, trzeba skorzystać z narzędzia, a więc aplikacji do PIT. Używając aplikacji dokonamy wszelkich obliczeń, co szczególnie w przypadku tym druku okazuje się być wyjątkowo konieczne. Musimy więc mieć na uwadze, iż w druku tym trzeba przeprowadzić samodzielne obliczenia podatku na podstawie wiadomości otrzymanych od maklera, odpowiedzialnego za prowadzenie rachunku inwestycyjnego obywatela. Dane te muszą zostać dostarczone na formularzu PIT-8C.

Kliknij tutaj i rozlicz PIT-38 online

Wypełnij przez internet

Z pomocą aplikacji można wykonać wiele rzeczy. Prócz wykonywania wyliczeń, trzeba pamiętać o jego najbardziej istotnej funkcji, jaką jest złożenie formularza do US. Opierając się na e-deklaracje możemy złożyć uzupełniony formularz w kilka chwil. Trzeba pamiętać, iż jest to wyjście wygodne nie tylko dla nas, podatników. W wielkim stopniu wypełnienie formularza online oferuje wsparcie także urzędnikom, dzięki czemu nie muszą przepisywać danych z formularza do Internetu. Zdecydowanie warto czerpać korzyści z tej możliwości wypełnienia deklaracji podatkowej.