Jeśli nie znasz prawa to wcale nie oznacza, że nie jesteś zobowiązany do jego przestrzegania. Wiele razy miałem już do czynienia z sytuacjami, kiedy nie wiedziałem jak postąpić. Ale wtedy konieczna jest konsultacja, która spowoduje, że będziesz mógł postępować tak jak powinieneś. W przypadku wielu kwestii mamy takie wątpliwości. Niekiedy i prawo jest chwiejne i nie wie jaką decyzję należało podjąć. W takim przypadku rozstrzyga sąd.

Uznanie ojcostwa to jeden z takich przykładów, chociaż tutaj rozwiązanie wydaje się być idealne. Jeśli wszystkie zabiegi zawiodą, wtedy należy zwrócić się do wysokiego sądu. Oczywiście za takie decyzje będzie trzeba ponieść odpowiednie koszty, ale czasami warto to zrobić. Zaprzeczenie ojcostwa pozwoli uniknąć innych zbędnych kosztów, które ciągnęły by się za nami przez najbliższe osiemnaście lat. Dlatego koszt poniesiony jednorazowo może nam się wielokrotnie zwrócić. Sądowe ustalenie ojcostwa dba o każdą ze stron. Nie można więc zakładać z góry, że któraś ze stron ma przewagę i wygra.

 Jak wygląda sądowe badanie na ustalenie ojcostwa?

Tu i tam można usłyszeć, ze polskie sądy działają bardzo opieszale. W rzeczywistości tak jest, ale prawda leży nieco po środku całego procederu. W większości w polskich sądach odbywają się rozprawy praktycznie o nic. Są to sprawy błahe, które można rozstrzygnąć na innej płaszczyźnie. Dlatego też sądy są przeciążone pracą, a ludzi ciągle brakuje. Wysokie kwalifikacje zdobywa każdego roku tylko niewielka garstka sędziów, którzy jednak nie mogą liczyć na automatyczny awans i wysokie pensje. To zniechęca, dlatego też wciąż brakuje ludzi. W jednej kwestii sądy działają jednak bez zarzutu. Chodzi tutaj o sądowe ustalenie ojcostwa, które odbywa się co prawda w sądzie, lecz większość prac jest wykonywana w laboratoriach genetycznych, które posiadają specjalne certyfikaty. Jest ich co prawda niewiele, ale w zupełności radzą sobie ze sprawami, gdzie głównym celem jest potwierdzenie lub zaprzeczenie ojcostwa. Mimo to nikt nie poszedł za przykładem i nie włączył się w badania nad nowymi metodami ustalania rzeczywistości. Szkoda, bowiem uznanie ojcostwa może służyć w tym przypadku za dobry wzorzec.