Żadna współcześnie prosperująca firma lub przedsiębiorstwo nie mogłoby sprawnie funkcjonować bez podstawowych jak i specjalistycznych programów komputerowych. Nowoczesny sprzęt, technologie oraz oprogramowanie zapewnia firmom sprawniejsze działanie, ulepsza i ułatwia pracownikom codzienne wykonywanie obowiązków.

Do najbardziej zaawansowanych technologii informacyjnych, które umożliwiają efektywną działalność należą  programy mające zastosowanie zarówno w małych jak i wysoko rozwiniętych przedsiębiorstwach. Ponieważ proces planowania stanowi kluczowy etap produkcji oraz planowania wydatków, komputeryzacja podstawowych działów przy pomocy inteligentnych systemów może okazać się wstępem na światowy rynek.

W ciągu ostatniej dekady oprogramowania komputerowe stały się niezbędnym narzędziem do prowadzenia nowoczesnej działalności. Największym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców cieszy się oprogramowanie dla firm, którego zadaniem jest nie tylko sprawna kalkulacja inwestycji ale również kreatywne planowanie przyszłych projektów. W takim właśnie oprogramowaniu specjalizuje się krakowska firma Baseline. Większość modułów tego typu programów może działać jako niezależny sektor stąd też ich popularność wśród początkujących firm, dla których zakup całego oprogramowania może okazać się zbędną inwestycją. Natomiast większe przedsiębiorstwa mogą spokojnie realizować poszczególne zadanie, przy gwarancji skutecznej współpracy pomiędzy danymi programami. Proces rejestrowania danych staje się o ponad połowę krótszy, co daje możliwość korzystniejszego rozplanowania konkretnych czynności.

Programy wspomagające pracowników są szczególnie wysoko oceniane przez przedsiębiorców w branży handlowej. Dzięki nim wykonywanie codziennej pracy i obowiązków staje się jeszcze bardziej efektywne. Posiadają wiele przydatnych opcji i rozwiązań, a także raportów  przeznaczonych do obrotu magazynowego. Regularna inwentaryzacja staje się mniej czasochłonnym zajęciem, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność tego typu oprogramowań. Firmy wielodziałowe  coraz częściej nie są w stanie funkcjonować bez możliwości synchronizacji baz danych pomiędzy danymi działami, co również zapewniają dobrej jakości programy komputerowe.

Amortyzacja środków finansowych firmy, jej nakładów oraz innych dóbr materialnych może zostać wzmocniona dzięki oprogramowaniom. Służą do tego między innymi opcje rejestrowania wszelkich zmian w historii wydatków, porównania ich z zaplanowanymi inwestycjami a także analiza stopnia ich przydatności.