Każdy podatnik ma obowiązek złożenia na koniec każdego roku podatkowego zeznanie podatkowe, w którym zawarte są wszystkie dane osobowe podatnika, wraz z numerem PESEL lub NIP, wysokość zarobków, czyli ile przychodów uzyskaliśmy w danym roku, a także dostępne są załączniki, w których możemy dokonać odliczeń podatkowych.

Rodzaje PIT:

Każdy PIT jest wypełniany przez podatników ze względu na źródło uzyskanych przychodów, więc:

  • PIT-28 muszą wypełnić wszystkie osoby, które w danym roku podatkowym uzyskały sumę większą od kwoty nieopodatkowanej z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, lub odpłatnie najmowały, bądź dzierżawiły, a także podnajmowały oraz poddzierżawiły.
  • PIT-36 przeznaczony jest głównie dla przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą, pozarolniczą, z której przychody rozliczane są na ogólnych zasadach, standardowej skali.
  • PIT-37 jest najpopularniejszym formularzem wypełnianym przez Polaków, ponieważ dotyczy wszystkich tych, którzy uzyskują dochody w ramach pracy, bądź zleceń, jak również wszystkich innych, za których płatnik oblicza i pobiera zaliczki podatkowe.
  • PIT-38 jest dla osób, które w danym roku podatkowym dokonały krótkiej sprzedaży, lub sprzedaży własnych papierów wartościowych. Dodatkowo wszyscy, którzy odpłatnie zbyli udziały w spółkach oraz Ci, którzy objęli udziały również muszą sięgnąć po PIT-38.
  • Ostatnim standardowym formularzem PIT jest PIT-39. Jest on stworzony dla osób, które sprzedają prawa majątkowe, bądź nieruchomości, więc wszystkie dochody z takich źródeł powinny zostać umieszczone w tym druku.

Załączniki:

Do każdego rodzaju PIT obowiązują różne załączniki. Zdarza się, że niektóre z nich można dołączyć do kilku rodzajów egzemplarzy, jednak niektóre są dozwolone tylko w jednym przypadku. Przykładowo:

  • PIT/O jest załącznikiem, w którym można uwzględnić wiele ulg, jak na przykład: ulga na dziecko, internetowa, rehabilitacyjna, czy z tytułu darowizn, jednak dotyczy on wyłącznie PIT-37,
  • PIT/ZG jest przypadkiem, który można załączać do wielu rodzajów formularzy, ponieważ dotyczy zarobków zdobytych za granicą, więc takie osoby muszą mieć możliwość skorzystania z niego niezależnie od formy pozyskiwanych pieniędzy w Polsce,
  • Innym przypadkiem jest PIT/M. Muszą go wypełnić wszyscy podatnicy, których dzieci w danym roku podatkowym uzyskały jakiekolwiek przychody i jest to załącznik obowiązujący wyłącznie w przypadku PIT-36. Kiedy rodzice, którzy są podatnikami standardowo rozliczają się za pomocą innych formularzy, przykładowo PIT-37 muszą go jednak zamienić na ten, do którego można załączyć informację na temat dochodów swoich małoletnich dzieci.

 

Źródło: podatki-24.pl