GSM, z języka angielskiego Global System for Mobile Communications, oznacza dosłownie tyle co globalny system dla komunikacji mobilnej. Jest to najpopularniejszy dziś standard telefonii komórkowej. Sieci oparte o system GSM oferują możliwość transmisji głosu, umożliwiają przesyłanie danych w postaci krótkich wiadomości tekstowych (SMS), wiadomości multimedialnych. Korzystanie z sieci umożliwia także dostęp do Internetu. Obecnie zarejestrowanych jest ponad 3 miliardy numerów abonenckich na całym świecie, a dzięki usłudze roamingu można korzystać z telefonu komórkowego praktycznie na całym świecie.

Historia standardu GSM rozpoczyna się w roku 1982 kiedy został powołany instytut Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego zadaniem było opracowanie standardu telefonii przenośnej, która działałaby w paśmie 900 Mhz. Efektem ich pracy było opracowanie specyfikacji, a w roku 1984 Komisja Europejska zatwierdziła projekt opracowanego wspólnego standardu. W 1987 roku państwa ówczesnej wspólnoty mogły zarezerwować pasma częstotliwości 890 – 915 oraz 935 – 960 Mhz dla potrzeb telefonii mobilnej. Rok później została opublikowana specyfikacja pod nazwą GSM 900 Phase 1. W toku badań i rozwoju telefonii komórkowej powstała specyfikacja dla standardu drugiej generacji. GSM Phase 2 oparty był o pasma częstotliwości 1800 Mhz. Pierwsze połączenia telefoniczne miały miejsce w Finlandii. Dodano tez możliwość wysyłania danych w postaci SMS-ów i faksów. Ostatecznie prace nad specyfikacjami związanymi z drugą fazą projektu zakończono w 1995 roku.

Kontynuacja prac nad standardem doprowadziła w roku 1997 do powstania GSM Phase 2+ , w którym poprawiono szybkość przesyłania danych, a także zaczęto prace nad technologia GPRS. Specyfikacje, które wówczas opublikowano nosiły nazwy Release 96, 97 i 98. W roku 1998 połączone instytuty standaryzacyjne z Europy, Azji i Ameryki działając w konsorcjum pod nazwą 3rd Generation Partnership Project zaczęły prace nad rozwojem systemu 3 generacji – UMTS. Dalsze prace konsorcjum doprowadziły do rozwoju standardu GSM i połączenia go z systemem UMTS dzięki wspólnej sieci szkieletowej.