Spawanie aluminium

Aluminium jest metalem świetnie przystosowanym do spawania. Spawanie aluminium dzieli się na kilka podstawowych metod. Podczas samego procesu spawania trzeba zwrócić szczególną uwagę na reakcję metalu z tlenem oraz powstający w ten sposób tlenek. Nie wolno nam zapomnieć, że tlenek jest bardzo twardy i ciężko topliwy, gdyż wymaga temperatury ponad 2050 stopni Celsjusza, przez co będzie powodować wady spoiny. Rozpoczynając spawanie aluminium, zobowiązani jesteśmy dokładnie usunąć wszelkie ślady tlenku ze spajanych powierzchni, na przykład za pomocą szczoty ze stali nierdzewnej.

Musimy również pamiętać o niebezpieczeństwie powstawania porów poprzez wodór wydzielający się z zawartej w powietrzu wilgoci. Kiedy aluminium krzepnie, wydzielać może się wodór w bąbelkach gazu, które zatrzymają się w stygnącym metalu, zarazem powodując jego porowatość.

Metody spawania aluminium

Najpopularniejszy sposób na spawanie aluminium to spawanie łukowe w towarzystwie gazu osłonowego. Najbardziej znanymi metodami spawania łukowe są metody TIG oraz MIG. Przy obu w charakterze gazów osłonowych wykorzystywane są obojętne gazy szlachetne, takie jak hel czy argon. Mieszanki tychże gazów szlachetnych znajdują swoje zastosowanie w wypadku metody MIG, gdy spawany materiał jest bardzo dużej grubości lub gdy potrzebny jest wysoki stopień wnikania. Głównym zadaniem gazu osłonowego jest tworzenie łuku elektrycznego oraz ochrona elektrody i stapianego metalu przed utlenieniem, a także schłodzenie elektrody.

Spawanie metodą TIG

Spawanie aluminium metodą TIG, czyli Tungsten Metal Gas, stosuje się przy grubości materiału mniejszej niż 1 mm do grubości około 10 mm. Spawanie TIG polega na spawaniu elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego.

Spawanie metodą MIG

Spawanie aluminium metodą MIG, czyli Metal Inert Gas, stosujemy w wypadku spawania materiału o grubości powyżej 1 mm, a w wypadku większej grubości niezbędne jest użycie haku pulsującego. Przy tej metodzie spoiwo dodawane jest jako drut poprzez uchwyt elektrodowy.