Papiery wartościowe

Na Giełdzie handluje się akcjami, obligacjami, powszechnymi świadectwami udziałowymi, prawami poboru oraz kontraktami terminowymi na indeks WIG20. Decyzję o dopuszczeniu papieru wartościowego do obrotu podejmuje Rada Giełdy. Szczegółowe warunki oraz procedury związane...