Piece pojemnościowe i generatory ich zastosowanie

Piece pojemnościowe i generatory ich zastosowanie

  Piece pojemnościowe działają na zasadzie wytwarzania ciepła wewnątrz dielektryka pod wpływem szybkozmiennego pola elektrycznego wielkiej częstotliwości. Materiał nagrzewany 1 jest dielektrykiem. Umieszcza się go pomiędzy dwoma płaskimi elektrodami 2 dołączonymi...