Jak dopasować depozyt bankowy do własnych potrzeb?

Drugimi także godnymi uwagi depozytami są z kolei konta oszczędnościowe (zwrócone do podmiotów fizycznych), których nadrzędne założenie stanowi gromadzenie i podwyższanie powierzonego nań kapitału za sprawą zmiennej stopy procentowej oraz możność rozporządzania nim w...

Lokaty bankowe jako pewna inwestycja

Czemu depozyty bankowe są tak popularne? A no dlatego, iż oszczędzanie za ich sprawą jest wygodne i sprawne, bowiem starczy jedynie wpłacić kapitał, który zresztą nie musi być w ogóle duży, a nawet odwrotnie. Po drugie, ta forma oszczędzania nie jest związana z...