Urządzenia, które sprawnie wentylują pomieszczenia.

W miejscach wykorzystywanych w celach gospodarczych i mieszkaniach bardzo ważne jest osiągniecie adekwatnej ilości pary wodnej oraz dopływu czystego powietrza. Rolę taką spełniają nawietrzaki, które montowane są ponad oknami lub obok dostarczają stosowną wentylację...