PIT-28 2014- rozlicz już dziś!

Odprowadzanie podatku od wykonywanej działalności może przyjmować różnorodne typy. Częstym sposobem opodatkowania jest odprowadzanie podatku na zasadach powszechnych według kwoty fiskalnej 18-32 proc.. Prócz tego, wielu przedsiębiorców decyduje się na tak zwany...

W jaki sposób najlepiej rozliczyć PIT 36 2013?

przedsiębiorcy zdarza się, że mają mnóstwo problemów podczas wypełniania druku rozliczeniowego. Nie wiedzą, z jakich druków dodatkowych skorzystać PIT-36 za 2013 rok Zeznanie PIT-36 jest deklaracją podatkową dotyczącą przedsiębiorców posiadających swoją pozarolniczą...

PIT-38 czyli podatek z giełdy

Podatek od przychodów giełdowych uiści obywatel, jeżeli w roku podlegającym rozliczeniu uzyskał profit na giełdzie. W obecnym roku zapłacimy podatek urzędowi skarbowemu, w sytuacji gdy w ostatnim okresie podatkowym zajmowaliśmy się obrotem akcjami albo zbyliśmy swoje...

Jak korzystanie dla siebie wypełnić PIT?

Wypełnianie obowiązku podatkowego zazwyczaj kojarzy się nieprzyjemnie dla podatników, jednak każdy z nas ma prawo do wielu udogodnień, które sprawiają, że staje się to nieco przyjemniejsze. Przede wszystkim każdy z nas może skorzystać z ulg podatkowych, jeśli tylko...

Rodzaje formularzy PIT

Każdy podatnik ma obowiązek złożenia na koniec każdego roku podatkowego zeznanie podatkowe, w którym zawarte są wszystkie dane osobowe podatnika, wraz z numerem PESEL lub NIP, wysokość zarobków, czyli ile przychodów uzyskaliśmy w danym roku, a także dostępne są...