Prawo – działania

Spółką kieruje trzy osobowy zarząd a jej działania nadzoruje Rada Giełdy. Obowiązuje w niej regulamin uchwalony przez Radę Giełdy i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. Przyjęty w Polsce system giełdowy można scharakteryzować jako rynek kierowany zleceniami, tzn....