Kupujący nowe nieruchomości na rynku pierwotnym bądź używane na rynku wtórnym musi zazwyczaj podpisać dwie umowy: przedwstępną, w której sprzedający i kupujący uzgadniają warunki transakcji, czyli jej przedmiot, cenę i termin zawarcia oraz umowę ostateczną, która przenosi własność nieruchomości ze sprzedającego na kupującego.

Czasami w przypadku gdy nabywca posiada środki pieniężne i zależy mu na szybkim kupnie mieszkania pomija się umowę przedwstępną i od razu podpisuje się umowę właściwą. Po sprawdzeniu wielu szczegółów związanych z mieszkaniem oraz podpisaniu umowy przedwstępnej i ewentualnych dodatkowych umów podpisujemy umowę ostateczną. W umowie przedwstępnej określone są istotne warunki przyszłej umowy właściwej. Musi być ona obowiązkowo zawarta w formie notarialnej inaczej spowoduje to jej nieważność zgodnie z przepisami prawa.

Mieszkanie staje się własnością kupującego już z momentem jej zawarcia i to bez względu czy dokonaliśmy kupna na rynku pierwotnym czy wtórnym. Najczęściej termin zawarcia umowy ostatecznej zawarty jest w umowie przedwstępnej. Umowa właściwa koniecznie musi być podpisana przez obie strony transakcji. W tej umowie nie powinny być zawarte nieprecyzyjne informacje. Jest ona zabezpieczeniem dla zbywającego przykładowo gdy nie otrzyma on należności pieniężnych za mieszkanie i możliwością udania się do komornika, który te należności wyegzekwuje.

Umowa ostateczna ochrania także nabywającego w przypadku gdy sprzedający nie dotrzyma warunków umowy. Banki żądają umowy przenoszącej własność przed uruchomieniem i udzieleniem kredytu. Umowa ostateczna jest jakby ostateczną decyzją kupna mieszkania.

Umowy bezwzględnie należy czytać w całości, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi nieporozumieniami w przyszłości. Jako że zakup nieruchomości jest poważnym przedsięwzięciem dobrym pomysłem jest także skonsultowanie projektu umowy zakupu nieruchomości z dodatkową kancelarią prawną. Jest to co prawda drogie, jednak uwzględniając możliwość podpisania niekorzystnej umowy warto się dodatkowo zabezpieczać.