przedsiębiorcy zdarza się, że mają mnóstwo problemów podczas wypełniania druku rozliczeniowego. Nie wiedzą, z jakich druków dodatkowych skorzystać

PIT-36 za 2013 rok

Zeznanie PIT-36 jest deklaracją podatkową dotyczącą przedsiębiorców posiadających swoją pozarolniczą działalność gospodarczą. Z tego druku skorzystać mogą również podatnicy, którzy z pewnych przyczyn nie mają prawa dokonać rozliczenia za pomocą PIT-37, który jest dla nich tradycyjnym formularzem. Na przykład mogą być to osoby, których dzieci zarobiły w roku podatkowym przychody, jak również gdy uzyskiwaliśmy także w tym roku z pracy za granicą, oraz, kiedy chcielibyśmy dokonać rozliczenia za straty z poprzednich lat.

PIT-36- zmiany w rozliczeniu rocznym za 2013 rok.

Podatnicy zobowiązani do uzupełnienia PIT-36 za dany rok podatkowy muszą skierować uwagę na zmiany, które zostały wprowadzone. Szczególnie należy skrupulatnie rozpatrzyć ulgi podatkowe, skontrolować czy wciąż są dla nas przeznaczone , jak także czy w dalszym ciągu limit danej ulgi wynosi tyle samo. Ogromne, a nawet radykalne zmiany zaszły w odliczaniu odliczenia internetowego, przez, które bardzo wielu z nas już nie będzie miało prawa do tej ulgi, gdyż przywilej ten mamy tylko przez dwa lata, a oprócz tego następujące po sobie. Znaczy to, więc, że z ulgi na internet skorzystać będą mogły osoby, które nigdy wcześniej z tej ulgi nie korzystały jak również wykorzystały ją jedynie w zeszłorocznym rozliczeniu podatkowym. Wielką nowelizację stanowić za 2013 roku będzie również ulga prorodzinna, ponieważ została ona zmieniona z myślą o podatnikach posiadających większą ilość dzieci na utrzymaniu. Przedsiębiorcy posiadający jedno lub dwójkę podopiecznych zobowiązani są do zastosowania do wyznaczonego limitu zarobków. Jeżeli więc uzyskali oni ponad 112 000 zł w skali roku nie mogą dokonać tej ulgi podatkowej. Jednak wszyscy podatnicy, którzy wychowują tróję, czwórkę jak także jeszcze więcej małoletnich skorzystać mogą z o wiele większego obniżenia podatku z tego tytułu.

PIT-36 istotne terminy

Istotne jest, żeby mieć na uwadze o złożeniu druku PIT-36 do Urzędu Skarbowego zanim upłynie wyznaczony na to termin, czyli 30 kwietnia 2014 roku. W przypadku, kiedy planujemy wysłanie formularza Pocztą Polską warto złożyć go wcześniej, żeby do 30 kwietnia został już dostarczony. Co prawda, gdy nadamy PIT-36 30 kwietnia Urząd nie wyznaczy dla nas kary za spóźnienie, jednakże, gdy oczekiwać będziemy na zwrot nadpłaconego podatku może okazać się, że będziemy musieli z tego powodu dłużej poczekać niż inni przedsiębiorcy, więc nawet po upłynięciu 3 miesięcy jeszcze nie dostaniemy należnych nam pieniędzy.

uzyskane ze pochodzeń, które opodatkowane są na zasadzie ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych albo opodatkowane poprzez tak zwany podatek liniowy. Nie nie dokonujemy rozliczenia wspólnego z współmałżonkiem, który w roku podatkowym przeprowadził sprzedaży nieruchomości czy praw majątkowych uzyskanych bądź wybudowanych po 31 grudnia 2008 roku, jak także w wypadku, kiedy towarzysz życia uzyskiwał dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych bądź odmiennych instrumentów finansowych. Do preferencyjnego opodatkowania możliwe są wówczas wyłącznie zarobki, które opodatkowane zostały na zasadach ogólnych z wdrożeniem skali podatkowej.

Rozliczenie PIT-36 za 2013 rok

Każdy przedsiębiorca prowadzący prywatną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych z użyciem skali podatkowej także dowolna osoba, która w zeszłym roku podatkowym uzyskiwała przychód tytułem różnego typu umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy także odrębnych umów o pokrewnym kierunku, będzie zobligowana wypełnić w okresie podatkowym jednoroczne zeznanie podatkowe PIT-36 2013. Każdemu z wyżej podanych przedsiębiorców przysługiwać będą dodatkowe ulgi, dzięki którym będzie możliwe obniżenie sumy należnej podstawy podatkowej do zapłaty dla Fiskusa. Przypominamy, że odliczenia podatkowe dzielą się na odliczenia od dochodu oraz na potrącenia od podatku. Odliczenia od przychodu są wielce dużą grupą obniżek podatkowych, których wysokość pomniejsza się od tego zysku podatnika jeszcze przed ustaleniem właściwej wysokości podatku należnego do uiszczenia, natomiast odliczenia od podatku i wysokość tychże określa się natychmiast po policzeniu wielkości podatku.

Wypełniając deklarację PIT-36 2013, przedsiębiorcy użyć będą mieli możliwość również z obniżek podatkowych polegających na potrąceniu wziętych w roku podatkowym składek na ZUS. Odliczać przedsiębiorcy będą mogli całą wysokość składek, jakie opłacone zostały w trakcie istnienia roku podatkowego. Powinno się pamiętać, że w wypadku odprowadzania składek na Osobiste Rachunek rozliczeniowy Zapewnienia Emerytalnego, wysokość ulgi takich składek będzie wynosiła sumę równą podstawie opodatkowania, mniejszą lecz aniżeli wysnaczona kwota 4231,20 zł zł na rok. Każdy przedsiębiorca posiadający własną pozarolniczą firmę będzie mógł także odliczać koszty poniesione w roku rozliczeniowym z powodu opłacania Internetu. Najwyższą sumą dopuszczalną do potrącenia w tym wypadku stanowi kwota 760 złotych rocznie, lecz odliczać można tylko naprawdę opłacone koszty. Wielokrotnie wykorzystywaną obniżką podatkową bywa dodatkowo ulga na dzieci, przy użyciu której odliczyć wolno wydatki połączone z wyżywieniem małoletnich, nawet do 1112,04 złotych rocznie.