Szkolenia BHP są czynnościami koniecznymi, wymaganymi przez prawo. Każdy pracodawca musi zapewnić osobie zatrudnianej przyswojenie odpowiednich aspektów bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Prawo przewiduje dwa rodzaje tego typu szkoleń – wstępne oraz okresowe. Warto potraktować temat ten poważnie, aby w razie ryzyka pracownik potrafił poradzić sobie z zagrożeniem. Czym charakteryzuje się oraz jakie kwestie porusza każdy rodzaj szkoleń BHP?

Wstępne szkolenia BHP muszą zostać przeprowadzone jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania danych czynności zarobkowych. Celem tego typu szkolenia jest zaznajomienie przyszłej osoby pracującej z przepisami obowiązującymi w miejscu zatrudnienia. Pracownik powinien przyswoić sobie również niezbędne zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania zawodu. Wstępne szkolenie BHP polega także na przedstawieniu kursantom potencjalnych zagrożeń na konkretnych stanowiskach pracy. Tego typu szkolenie obejmuje zarówno instruktaż ogólny, jak i stanowiskowy.

Pierwszy z nich zaznajomi osobę z przepisami BHP przewidzianymi przez Kodeks pracy, czy też z zasadami pierwszej pomocy. Instruktaż ten przekazuje podstawy osobom nowo zatrudnianym, czy też praktykantom. Instruktaż stanowiskowy dotyczy już konkretnego miejsca oraz specyfiki wykonywanej profesji – pracownik musi poznać zagrożenia oraz warunki bezpiecznego postępowania. Tego typu szkolenie może być zakończone sprawdzeniem wiadomości, a pozytywne zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do wykonywania zawodu. Szkolenie BHP musi być udokumentowane.

Profesjonalny szkoleniowiec BHP w swojej ofercie posiada usługi dla wszystkich grup zawodowych. Ponadto musi świadczyć generowanie dokumentacji potwierdzającej odbycie specjalistycznego szkolenia. Ośrodki szkoleniowe, jak eSTe SECURA, oferują szkolenia BHP zarówno stanowiskowe, jak i skierowane do pracodawców, czy kadry kierowniczej. Ponadto firma zapewnia sporządzenie odpowiednich instrukcji stanowiskowych, maszyn, czy urządzeń. Zajmie się także opracowaniem regulaminu pracy, zasad przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony osobistej.

szkolenia bhp online

Przygotuje również niezbędną dokumentację, czy też karty ochrony ryzyka zawodowego. Warto pamiętać, iż szkolenie BHP nie powinno być jednorazowe, a przeprowadzane okresowo. Do takich działań można zatrudnić jedną firmę, która będzie zaznajomiona z naszym przedsiębiorstwem, wykaże się wsparciem merytorycznym, a nawet zaoferuje korzystne rabaty. Pomocne okazują się też oferty e-lerningowe szkoleń BHP, dzięki którym pracownik komfortowo przyswoi wiedzę, w dowolnie wybranym miejscu i czasie poprzez. Szkolenia BHP online stają się w dzisiejszych czasach niezwykle popularne.