W związku z faktem iż to właśnie dolar amerykański jest walutą, do której porównuje się praktycznie każdą walutę świata na nim jest zawieranych najwięcej transakcji na forex`ie. Dodatkowo warto zauważyć, iż w związku z tym, że giełda walutowa posiada swoje historyczne „rozpoczęcie” działalności właśnie na rynku amerykańskim to najczęściej również w walucie tego kraju zwieranych jest transakcji. Dolar jest tak zwaną walutą bazową wszystkich transakcji. Rachunki i obliczeniaNajlepiej możemy to zauważyć na takim przykładzie: gdy na przykład wyjeżdżamy na Kubę nie wymienimy w Polsce złotówek na peso-walutę kubańską, tylko musimy zabrać ze sobą dolary, które dopiero jesteśmy w stanie wymienić na miejscu. Świadczy to o tym, że faktycznie dolar na całym świecie jest walutą bazową.  Innymi ważnymi walutami są euro-ze względu na to, że występuje ono jako waluta w sporej części Europy. Frank szwajcarski- Szwajcaria była i nadal będzie krajem uznawanym za jeden z najbardziej stabilnych krajów świata, którego waluta posiada bardzo silną pozycję gruntową. Ważną rolę odgrywa też funt brytyjski ze względu na ugruntowaną pozycję Wielkiej Brytanii w gospodarce światowej.Nie można również zapomnieć o jenie japońskim. Kraj w którym z tej waluty korzystamy jest krajem o silnej gospodarce. Jednocześnie Japonia jest krajem silnie zjednoczonym.

Co można najlepiej zauważyć po tym jak reagują ludzie i co robią aby uratować swój kraj ze zniszczeń jakie zostawiło na nich ogromne tsunami. Robią to wszystko aby jak najszybciej uratować swoją formę po katastrofie i wrócić do dawnej pozycji a może i nawet lepszej. Wydaje mi się, że Japonia jako jeden z nielicznych krajów świata jest w stanie najszybciej podnieść się po tego typu zdarzeniach i powrócić do tak zwanej gry z podwójna siłą i mocą. Inne waluty, w których możemy też zawrzeć transakcje na forex to dolar kanadyjski bądź australijski i masa innych walut, które będziemy mieli okazję sami testować jak zaczniemy grać na forex`ie.