Bez wątpienia tak samo jak w większości polskich miast również w Koszalinie przeważająca większość, jeśli chodzi o wspólnoty religijne posiadają chrześcijanie. Głównym miejscem kultu na tych terenach była i jest nadal Góra Chełmska.

Koszalin wspólnotyJeśli chodzi o główny kościół w Koszalinie jest nim bez wątpienia katedra. Zarówno na terenie miasta je i jego okolic istnieje wiele parafii typowo katolickich. Inną, istotną wspólnota religijną działającą na tym regionie są wyznawcy prawosławia. Oczywiście ich liczba jest mniejsza niż katolików aczkolwiek nie można zaprzeczać, że posiadają oni własne miejsca kultu posiadające naprawdę ogromne znaczenie. Jak się okazuje, ze względu na dawnych niemieckich osadników przetrwało tutaj również kilka odłamów typowo protestanckich. Przykładem może być Kościół Ewangelicko Augsburski oraz Kościół Wolnych Chrześcijan.

Nie można, jednak zaprzeczyć, że te wspólnoty posiadają niewielkie znaczenie pomimo tego, że posiadają własne miejsca kultu. Ich wyznawców jest niewielu i najczęściej rozproszeni są również w innych miejscowościach sąsiadujących z Koszalinem. Jak się okazuje Koszalin jest również miastem, w którym żyją i praktykują Żydzi. Dostępną jest nawet jedna synagoga. Wielu jest podobnie jak we wszystkich innych miastach polski świadków Jehowy przez niektórych uznawanych za sektę.

Ogólnie rzecz biorąc Koszalin rzeczywiście jest zróżnicowany pod względem religijnym. W rzeczywistości znacząco dominują tutaj, jednak katolicy. Związane jest to bez wątpienia z dominacją owego wyznania w całym kraju. Należy, jednak wspomnieć, że komunikacja pomiędzy poszczególnymi wyznaniami jest bardzo dobra i nie obserwuje się na tym tle jakichkolwiek problemów uczy utarczek. Wyznawcy czasami bardzo różnych wiar żyją obok siebie bezkonfliktowo. Bez wątpienia jest to niezwykle pozytywna sprawa, którą warto byłoby podkreślać głównie ze względu na to, że posiada niezwykłe znaczenie. Istotne jest to podobnie dla samych władz miasta jak i mieszkających tam ludzi.