Przed przystąpieniem do wyceny domu, rzeczoznawcy majątkowi każdorazowo ustalają wartość rynkową nieruchomości, która odzwierciedla stan rynku w dniu wyceny oraz odpowiada cenie, która mogłaby być uzyskana w danym momencie podczas zawierania umowy kupna-sprzedaży.

wycenaUstalenie wartości swojego domu może okazać się niezwykle ważnym aspektem, głównie dlatego, że w większości przypadków stanowi on większą część posiadanego przez nas majątku, Dobrze więc wiedzieć, jaką posiada wartość oraz w jaki sposób możemy nim dysponować, aby nie być w jakikolwiek sposób stratnym. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że wycena domu jest procesem niezwykle skomplikowanym i wykonywana przez rzeczoznawcę majątkowego wizja lokalna musi uwzględniać rozbudowany system czynników mających niebagatelne znaczenie w kontekście ostatecznej ceny za daną nieruchomość.

Wiadomo, że dla każdego z nas jego dom będzie posiadał niezwykłą wartość sentymentalną, niestety nie ma ona przełożenia na warunki rynkowe, niejednokrotnie możemy być więc rozczarowani, że miejsce, w którym spędziliśmy wiele lat nie jest wycenione równie wysoko w kontekście sytuacji rynkowej. Rzeczoznawca majątkowy za każdym razem bierze pod uwagę szereg czynników, które są istotne w ostatecznym kształcie wartości nieruchomości.

Wycena domu będzie się więc odbywała po określeniu czynników fizycznych, ekonomicznych, prawnych oraz środowiskowych. Każdorazowo bowiem rzeczoznawca zwraca uwagę na ogólną i szczegółową lokalizację domu, ukształtowanie terenu, stopień nasłonecznienia, przyjazność klimatu, wielkość działki na której się znajduje, funkcjonalność, dojazd, uzbrojenie terenu oraz technologia całego budynku. Nie mniej istotne są ekonomiczne wartości, głównie dlatego, że wycena domu odbywa się w oparciu o grę podaży i popytu, oprocentowanie kredytów, stan rozwoju gospodarczego, zamożność społeczeństwa oraz miejsce w cyklu koniunktury.

Równie ważne są aspekty prawne takie, jak plan zagospodarowania przestrzeni, forma władania nieruchomością, swoboda udziału w transakcjach, system podatkowy, systemy opłat oraz wymogi ochrony środowiska, a także cała sytuacja demograficzna regionu, w którym znajduje się nasz dom. O tym czy będzie atrakcyjny dla potencjalnych nabywców może świadczyć chociażby ich styl życia, wiek czy też przyzwyczajenia.