Zarządzanie strategiczne w biznesie to skomplikowana czynność, która wymaga specjalistycznego przygotowania oraz znajomości branży i realiów rynkowych. Aby wyprowadzić firmę ze złej sytuacji finansowej, pomóc w rozwinięciu atrakcyjnego biznesu, czasami niezbędny jest inwestor strategiczny. Inwestorem strategicznym nazywa się podmiot, który funkcjonuje na rynku kapitałowym oraz posiada on możliwość nabywania dużych pakietów udziałów w wysokości powyżej 50%. W ten sposób jest on w stanie zapewniać przedsiębiorstwom, których akcje wykupił, dalszy rozwój. Tego rodzaju strategiczne inwestycje są realizowane w wielu różnych branżach, również są przeprowadzane dla prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych.

Inwestor strategicznym na szereg obowiązków do wykonania, dlatego też muszą być one dla jak najlepszych efektów realizowane profesjonalnie, aby strategiczne inwestycje mogły okazać się trafne. Głównymi zadaniami inwestora strategicznego jest przede wszystkim przejęcie kontroli nad zagospodarowaniem w spółce, przygotowanie koncepcji rozwoju przedsiębiorstwa, wyszukując najlepsze rozwiązania branżowe, które powinny być dopasowane do zapotrzebowania rynku i powinny dawać optymalne wyniki. Następnie inwestor strategiczny musi nadzorować przygotowane plany rozwojowe, aby były one prawidłowo realizowane. Również musi on cały czas dbać o intensywność inwestowania, a także minimalizować ryzyko.

Właśnie dlatego inwestorzy strategiczni w spółkach, zarówno tych państwowych, jak i prywatnych muszą posiadać dopasowaną, odpowiadającą realiom koncepcję inwestycyjną. To dokładnie ona jest podstawą realizowanych działań i ma za cel wyprowadzenie na prostą przedsiębiorstwa.

Do tego, aby strategiczne inwestycje dały jak najwięcej korzyści zarówno inwestorowi, jak i spółce, która się na taki krok decyduje, ważne jest obustronne ustalenie szczegółów operacji. Na samym początku jednak należy odpowiedniego inwestora strategicznego znaleźć. W tym celu firmy najczęściej samodzielnie poszukują specjalistów, chociaż duże spółki mają przeważnie część ofert bez koniecznego poszukiwania. W Internecie można znaleźć wiele portali, które poświęcone są inwestowaniu w spółki. Można na nich znaleźć inwestorów, a także ogłosić się jako inwestor lub poszukujący, prezentując swoją ofertę. Na pomoc w tym zakresie mogą liczyć niektóre przedsiębiorstwa, które dobrze rokują i są perspektywiczne – tutaj decyzja należ już do inwestora i sam musi on oszacować straty i zyski, które będą za nim podążać w momencie włożenie środków finansowych.