Kolejne uznane inwestycje to natomiast obligacje, czyli instrumenty finansowe (wypuszczane choćby przez spółki), które bazują na zaciąganiu pożyczki u kupującego na określony czas (i zobowiązaniu się do jej zwrotu po jego upływie), a które typuje się ze względu na elastyczność (i to większą niż w przypadku kredytu), znaczny okres zapadalności, proste procedury, profity o profilu reklamowym oraz niski koszt obsługiwania.

I tak oto w pierwszej kolejności, do najpowszechniejszych inwestycji zaliczamy bezsprzecznie lokaty bankowe, czyli umowy pomiędzy klientami i obiektami bankowymi, na mocy których ci pierwsi otrzymują od tych drugich zwrot wyłożonego pierw kapitału (podniesionego o określoną liczbę odsetek), a które typuje się w głównej mierze ze względu na bezpieczeństwo, mały koszt wstępny, banalność założenia, gigantyczny wachlarz propozycji ze strony owych banków (pozwalający na przystosowanie lokaty w kwestii każdych indywidualnych wymogów), a także na brak potrzeby monitorowania sytuacji rynkowej czy potrzeby posiadania jakiejkolwiek wiedzy inwestycyjnej.

Czym jest inwestowanie finansowe? Najlepiej zakomunikować, że jest to ogólnie rozumiane działanie o charakterze aktywnym, którego założenie stanowi powiększenie wartości funduszu konkretnego inwestora i otworzenie dlań całkowicie nowych perspektyw, ale którego urzeczywistnianie wiąże się też z ryzykiem o stopniu akuratnym do wielkości oraz formy samego przedsięwzięcia. Aby to jednak w pełni pojąć, dobrze jest przyjrzeć się najsłynniejszym inwestycjom, dzięki którym współczesne społeczeństwo mnoży swe finanse, tym szczególniej że większość zeń znamy z codzienności, nawet w przypadku nieświadomości odnośnie obcowania z tą dziedziną.

Skoro natomiast rozprawiamy o obligacjach, nie możemy nie wziąć pod uwagę tu też akcji, które również stanowią popularne inwestycje finansowe, które są papierami wartościowymi konfirmującymi udział w konkretnej spółce akcyjnej ze strony określonego akcjonariusza, i które selekcjonuje się z racji na prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, możliwość tak zwanej dywidendy (która jest prawem do zysku owej spółki), a także możność zdobywania następnych akcji. To niemniej nie wszystko, bowiem inwestowanie kapitału jest dziedziną niezwykle szeroką i zaangażowanie się weń wymaga od nas starannego jej zaznajomienia, wykraczającego poza rzeczone wyżej metody, wobec czego poleca się przeznaczyć nań nieco dłuższą chwilę.