Słowo projekt ostatnimi czasy święci w naszym kraju szczyty popularności. Już nie tylko w biznesie, ale także i w szkołach zaczęto pracować metodą projektową. Spróbujmy przeanalizować, czym jest projekt i na czym polega jego zarządzanie?

Projekt często w potocznym rozumieniu mylony jest z procesem. Tymczasem jedną z cech charakterystycznych projektu jest jego jednorazowość. Co więcej, jego czas rozpoczęcia i zakończenia musi być z góry wiadomy. W innym wypadku ciężko byłoby dostosować strategię jego realizacji.

Kolejnymi cechami projektu jest jego mierzalność. Oznacza to, że cele, jakie chcemy za jego pomocą osiągnąć, muszą być na tyle realne by dać się zmierzyć. Dzięki temu możemy stwierdzić czy zostały osiągnięte, czy nie. A wtedy możemy zakończyć projekt i ogłosić sukces, albo wprowadzić modyfikacje. Dodatkowo jest on ograniczony finansowo, jako, że na jego realizacje otrzymujemy, najczęściej z góry ustaloną, sumę pieniędzy a jej zmiana jest możliwa tylko na linii negocjacji z klientem.

Zarządzanie projektami tyczy się wszelkich czynności związanych w planowaniem, wprowadzaniem projektu w życie, zmianami dokonanymi w trakcie jego trwania. Przykładem będzie urządzanie pracowniczej imprezy lub wprowadzenie na rynek nowej linii produktu. Aby zarządzanie danym projektem mogło być zakończone sukcesem ważnych jest kilka spraw. Pierwsza z nich jest komunikacja. Gdy każdy wie, za co odpowiada, co ma robić mniejsze jest prawdopodobieństwo dublowania czynności czy ich niewykonania. Drugą mieszanka dyscypliny i elastyczności. Pracownicy przypisani do realizacji projektu powinni zdawać sobie sprawę, że wykonują odpowiedzialna prace i nie powinni dokonywać zmian bez powiadomienia innych. Z drugiej strony, gdy widza, że realizacja zmierza w złym kierunku mogą zaproponować takie modyfikacje, które przyniosą lepsze efekty.

Dobre zarządzanie projektem może być bardzo pomocne w prowadzeniu i rozwoju biznesu, więc nie warto oszczędzać na fachowcach z tej dziedziny, którzy, odpowiednio opłaceni zaoszczędza nam nerwów, kosztów i strat.