Zakładając lokatę w banku przewidujemy, że przez czas jej trwania zamrożone oszczędności nie będą nam potrzebne. Niestety, doświadczenie podpowiada nam, że mamy do czynienia z sytuacjami, których nie sposób przewidzieć z wyprzedzeniem. Każdy z nas powinien więc liczyć się z tym, że pewne okoliczności mogą nas zmusić do zerwania lokaty. Jeszcze przed zdeponowaniem naszych oszczędności w banku warto zatem dowiedzieć się, z jakimi konsekwencjami powinniśmy liczyć się w takim wypadku.

Profesjonalnie przygotowany ranking lokat szereguje je przede wszystkim ze względu na oferowane klientom oprocentowanie, może jednak okazać się, że pewne rozwiązanie wyda nam się atrakcyjne przede wszystkim dlatego, że zerwanie lokaty nie pociągnie za sobą zbyt poważnych konsekwencji.

Obecnie nie mamy już do czynienia z sytuacją, w której zerwanie lokaty pozbawi nas zainwestowanych pieniędzy. Banki nie mogą decydować się na tego rodzaju praktyki nawet, jeżeli same uważają je za możliwe do zaakceptowania, zawarcie w umowie z klientem takiej klauzuli mogłoby bowiem przyczynić się do obniżenia zajmowanej przez nie pozycji rynkowej. Niestety, nie oznacza to, że lokata przyniesie taki sam zysk, z jakim liczylibyśmy się, gdyby nie została zerwana. Banki nie mają interesu w nagradzaniu tych swoich klientów, którzy nie byli w stanie dopełnić warunków umowy, musimy zatem liczyć się z tym, że za zerwanie lokaty przyjdzie nam jednak zapłacić.

Tu wiele zależy od polityki stosowanej przez podmiot oferujący lokaty bankowe, mamy więc do czynienia zarówno z bankami, które w przypadku zerwania lokaty pozbawią nas wszystkich należnych odsetek, jak i z takimi, które wypłacą nam ich część. Jeżeli chcemy wiedzieć, z jaką sytuacją będziemy mieli do czynienia w konkretnym przypadku dotyczącym właśnie nas, powinniśmy przeanalizować odpowiednie fragmenty umowy, bank nie może bowiem zmieniać przyjętych wcześniej ustaleń, jeżeli nie wyrazimy na to zgody. Warto mieć na uwadze i to, że konsekwencje zerwania lokaty mogą różnić się z uwagi na czas jej obowiązywania, najlepsze lokaty przewidują więc mniejsze kary dla tych klientów, którzy zdecydowali się na ich zerwanie niedługo przed wygaśnięciem czasu ich trwania. Decyzja o zerwaniu lokaty zawsze jest trudna, jak jednak widać, nie musi pociągać za sobą wyjątkowo poważnych konsekwencji.