W każdym kraju infrastruktura ma duże znaczenie w zakresie jakości życia oraz komfortu funkcjonowania obywateli. Z tego powodu coraz więcej krajów zaczyna dbać o to, by infrastruktura była nowoczesna, a co za tym idzie pozwala na łatwiejsze funkcjonowanie zarówno indywidualnych osób, jak i firm. Inwestycje w drogi, kolej, mosty, budynki użyteczności publicznej wymagają jednak bardzo dużych nakładów finansowych. Z tego powodu są one realizowane przede wszystkim ze środków budżetu państwowego. Rządy wielu krajów decydują się na strategiczne inwestycje, które pozwalają na ukierunkowanie rozwoju państwa. Kraje jakie posiadają walory turystyczne decydują się na inwestowanie w szybki transport dla turystów. Kraje, które są tranzytowe decydują się na inwestowanie w drogi.

Każde państwo musi mieć odpowiednią strategię rozwoju, tak by inwestycje jakie są podejmowane były w stanie przynieść rozwój gospodarczy. Inwestowanie dużych pieniędzy w takie rozwiązania, które nie są w stanie przynieść pożytków jest marnotrawieniem pieniędzy. Sporym problemem dla wielu krajów jest to, że strategiczne inwestycje wymagają zadłużania się. Na duże inwestycje konieczne jest wytwarzanie obligacji skarbowych, które są oprocentowane. W ten sposób możliwe jest szybkie uzyskanie dodatkowych środków finansowych, ale jednocześnie zmniejsza się w ten sposób przyszłe środki finansowe, które mogą być wydawane na różne cele społeczne. Infrastruktura to dla wielu rządów również okazja do wkładania pieniędzy w celu zwiększenia zatrudnienia. Strategiczne inwestycje pozwalają na pewien okres poradzić sobie z problemami dużego bezrobocia. Z drugiej strony takie działania mogą mieć jedynie charakter czasowy, gdyż w długim okresie mogą one prowadzić do poważnych problemów finansowych związanych z nadmiernym zadłużeniem się.

Do bardzo istotnych inwestycji należą te związane z bezpieczeństwem danego kraju. Z jednej strony mogą to być inwestycje związane z wojskowością, ale również energetyką, czy innymi kluczowymi gałęziami gospodarki. Na takie strategiczne inwestycje państwa rzadko się nie decydują, gdyż w większości krajów istniej konsensów, co do istotności podejmowania inwestycji związanych z długofalowym zapewnieniem bezpieczeństwa. Tego rodzaju strategiczne inwestycje muszą być realizowane przez państwo, gdyż najczęściej nie posiadają one możliwości uzyskania z nich profitów, czyli zysków, co sprawia, że biznes nie jest nimi zainteresowany. Warto się chyba nad takimi właśnie rozwiązaniami poważnie zastanowić.